Smart när så mycket
säkerhet
kräver så
lite plats !

Power in Safety - så effektiv är arbetssäkerhet idag!

Leuze electronic utvidgar sin produktportfölj inom sektorn Safety at work och erbjuder med den nya generationens säkerhetsstyrningar samt med nya, universella och individuellt anpassade säkerhetsreläer, effektiva lösningar för alla applikationer inom maskin- och anläggningskonstruktion.

Tillsammans med säkerhetssensorerna från Leuze electronic möjliggör de till varandra av avstämda säkerhetskomponenterna kompletta säkerhetstekniska automatiseringslösningar för alla slags maskiner.

null

Din fördel: Smart product usability

 • Tre styrmoduler
 • Modulärt utvidgningsbar med upp till 168 in-/utgångar
 • Flexibla anslutningsenheter
 • Industrial Ethernet-protokoll
 • Integrerade USB- och ETH-gränssnitt
 • Feldbus-Gateways
 • Komfortabel programmering
 • Utbytbart programminne
 • Visuell funktionsindikator med LED
 • Kan nås i hela världen med Online-diagnos
 • 300 Funktionsblock per projekt
 • 4 A Slitagefri kopplingsfunktion
SMARTER PRODUCT USABILITY

Så enkelt är det att läsa koder idag

Programmera effektivt

Det tillhörande programmeringsverktyget MSI.designer ställer en intuitiv programmeringsomgivning till förfogande: dokumenteringen genomförs enkelt med några få musklick.

null

Snabbt vid målet: Enkel konfiguration, integrerad simulation och professionell rapportfunktion.
Testa vårt programmeringsverktyg MSI designer.


 
 
null
null

Din sensor-business – enklare och effektivare.

Konkurrenterna pratar om kundorientering – Vi på Leuze går steget längre.

Vi erbjuder ett konkret och mätbart mervärde på områdena USABILITY, APPLICATION KNOW-HOW och SERVICE och bidrar på så vis till att göra våra kunder framgångsrika. Dessa områden är måttstocken för våra nya produkter, innovativa serviceutbud och vår djupgående marknadskompetens.

Ta reda på mer