När sensorn berättar hur
det står till med din
anläggnings
förfogbarhet
.

Är din anläggning skyddad mot funktionsstörningar?

Kraven på transportör- och lagertekniksystemens prestanda stiger ständigt. Förutom hög tillgänglighet till låga kostnader står du också inför utmaningen att planera eller driva din anläggning energi- och resurseffektivt.
En faktor som absolut krävs för detta är ett planerat, tillståndsorienterad underhåll.

Med hjälp av Condition Monitoring registreras uppgifter om tillståndet kontinuerligt och i realtid. Därvid spelar det ingen roll på vilket ställe i världen dessa uppgifter uppstår. Det gör att funktionsstörningar kan identifieras i god tid, driftsavbrotten kan minimeras och inspektionspersonalen kan användas enligt behov och bättre riktat.

availability control - Våra sensorer berättar för dig hur läget är!

Ethernet-baserade en fältbussystem, där parametrarna sätts direkt i styrningen, har den stora fördelen att produkterna kan diagnostiseras direkt. Det gör det t.ex. möjligt, att oberoende av platsen, diagnostisera varför de optiska datafotocellerna DDLS 500i inte längre levererar någon data eller varför streckkodspositioneringssystemet BPS 300i inte längre lämnar ut positionsdata på ett visst ställe.

Fyra gånger topprestanda för din anläggning

Dataöverförings-fotocell DDLS 500Streckkod positioneringssystem BPS 300i

Du ser vår intralogistik-kompetens i varje liten detalj

För kontaktlös, optisk dataöverföring. Positionsuppgifter utan begränsningar – ”Ändlöst”, i kurvor och på millimetern när.
Ytterligare information om DDSL 500i Ytterligare information om BPS 300i
Streckkodläsare BCL 600iStreckkodläsare BCL 300i
Med blå laser för bättre djupskärpa. Allroundern för avstånd på upp till 700 millimeter.
Tekniska data för streckkodläsare Tekniska data för streckkodläsare
null
null

Leuze electronic webConfig-Tool

För konfiguration och parametersättning i användningar där produkten inte är direkt ansluten till en fältbuss, t.ex. positioneringsuppdrag, där sensorn överlämnar data till en omriktare via ett SSI-gränssnitt, ställer detta Web Config-Tool ett operativsystemoberoende, webbteknologibaserat, flerspråkigt användargränssnitt till förfogande. De enskilda parametrarna framställts i en grafiskt upparbetad, lättförståelig form.

Tillsammans med availabilitycontrol-Technologie från Leuze electronic, är det möjligt att platsoberoende erhålla ett så kallat förhandsfelmeddelande, för att ett planerat underhåll av produkten ska kunna genomföras i god tid.

Detta i sin tur gör det möjligt att använda förhandsmeddelanden, med hjälp av vilka problemställen (nedsmutsning, ändrade inställningar, kodläsbarhet) kan upptäckas i god tid. Det gör att underhållet på anläggningarna kan genomföras bättre och mer målinriktat och oplanerade driftstopp kan undvikas.

null

Vad vi kan erbjuda dig:

  • Omfattande produktportfölj speciellt för intralogistik
  • Decennier av applikations-Know-how för alla transportör- och lagerteknikprocesser
  • Om du har frågor står våra kompetenta specialister när som helst till ditt förfogande
null
null

Din sensor-business – enklare och effektivare.

Konkurrenterna pratar om kundorientering – Vi på Leuze går steget längre.

Vi erbjuder ett konkret och mätbart mervärde på områdena USABILITY, APPLICATION KNOW-HOW och SERVICE och bidrar på så vis till att göra våra kunder framgångsrika. Dessa områden är måttstocken för våra nya produkter, innovativa serviceutbud och vår djupgående marknadskompetens.

Ta reda på mer